Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4509/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến tờ trình và Quyết định của TTg về tiền lương tính trợ cấp cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Số hiệu: 4509/LĐTBXH-CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4509/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Tham gia ý kiến tờ trình và quyết định của TTg về tiền lương tính trợ cấp cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 13.456/TC/CSTC đề ngày 10/12/2002 của Bộ Tài chính về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì việc xác định hệ số lương cấp bậc, chức vụ, mức lương tối thiểu cần phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm cho người lao động thôi việc với lý do sau:

- Về nguyên tắc giải quyết chính sách, chế độ, quyền lợi của người lao động dôi dư đã được khẳng định tại tờ trình số 89/TTr-BLĐTBXH ngày 28/11/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã được Chính phủ đồng ý và ký ban hành Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

- Về tiền lương để tính chế độ là tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng, tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm nghỉ việc.

Như vậy dự thảo của quý Bộ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là trái với quy định của Bộ Luật lao động và Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã ban hành.

2/ Khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương sẽ dẫn đến Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư tăng lên khoảng 2.000 tỷ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4157/LĐTBXH-TL ngày 26/11/2002 gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Chính phủ khi trình phương án thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Để giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước khi giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, có thể nghiên cứu theo hướng đối với số lao động dôi dư đã nghỉ việc từ thời điểm nghỉ việc (số đối tượng này chiếm khoảng 40% tổng số lao động dôi dư sẽ giải quyết từ nay đến năm 2005)

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. đề nghị quý Bộ nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4509/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến tờ trình và Quyết định của TTg về tiền lương tính trợ cấp cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128
DMCA.com Protection Status