Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4499/VPCP-KGVX về rút một số hoạt động nghệ thuật ra khỏi Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4499/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4499/VPCP-KGVX
V/v rút một số hoạt động nghệ thuật ra khỏi Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 2074/BVHTTDL-NTBD ngày 17 tháng 6 năm 2010 về việc xin phép không tổ chức một số hoạt động nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức ba hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Chương trình Xiếc nghệ thuật, Chương trình Liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất và Chương trình biểu diễn nghệ thuật bong bóng) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đã được giao trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đảm bảo chất lượng và tiến độ, thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

- Nếu có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao xin rút hoặc bổ sung vào Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, phải tổng hợp chung, thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long xem xét và quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- Văn phòng BCĐQG kỷ niệm 1000 năm TL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4499/VPCP-KGVX về rút một số hoạt động nghệ thuật ra khỏi Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202