Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4496/BNN-KTHT năm 2019 thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4496/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 27/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4496/BNN-KTHT
V/v thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/6/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ- TTg về Chương trình hành động Quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực của Ban Chỉ Đạo Quốc gia về chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025) đã phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như: Xây dựng cơ sở pháp lý thực hiện chương trình; phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng các mô hình điểm; dự thảo kế hoạch mở rộng chương trình của Ban Chỉ đạo; Huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình…

Ở các địa phương: Đến nay đã có 12 tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình không còn nạn đói ở địa phương đến năm 2025; các tỉnh Lào Cai, Trà Vinh, Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan ở Trung ương thực hiện dự án mô hình điểm để đánh giá tổng kết vào cuối năm 2019 từ đó nhân rộng sang năm 2020.

Trong thời gian tới, để chương trình thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1. Phối hợp xây dựng dự án mô hình điểm

Thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ngãi, Trà Vinh cùng các ngành, các cấp ở địa phương triển khai dự án mô hình điểm. Hiện nay dự án đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt trong tháng 6/2019 để triển khai thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh có dự án mô hình điểm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) triển khai các nội dung:

- Vận động người dân nhiệt tình tham gia dự án mô hình điểm;

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, các cấp phối hợp với các cơ quan của Trung ương triển khai đảm bảo tiến độ theo dự án được phê duyệt (bao gồm: khảo sát xây dựng dự án, hướng dẫn thực hiện dự án, giám sát đánh giá và tổng kết tài liệu hóa dự án điểm).

- Bố trí kinh phí của địa phương lồng ghép với kinh phí của Trung ương, đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án mô hình điểm đã được phê duyệt.

2. Xây dựng Kế hoạch mở rộng mô hình điểm chương trình không còn nạn đói ở địa phương đến năm 2025

Trên cơ sở Kế hoạch mở rộng chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 (sẽ được Ban Chỉ đạo ban hành trong thời gian tới), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh có huyện nghèo theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ gồm 28 tỉnh tham gia thực hiện chương trình, xây dựng Kế hoạch mở rộng Chương trình ở địa phương, cụ thể:

- Đối với những tỉnh đã ban hành dự án, căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương rà soát, điều chỉnh cho phù hợp để triển khai có hiệu quả ở địa phương.

- Đối với những tỉnh chưa xây dựng, đề nghị các tỉnh căn cứ vào Kế hoạch của Trung ương để xây dựng Kế hoạch của địa phương cho phù hợp.

Kế hoạch điều chỉnh và Kế hoạch xây dựng mới ở các địa phương cần sớm được ban hành để triển khai đảm bảo tiến độ của chương trình đề ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương, quan tâm phối hợp để thực hiện đảm bảo tiến độ và mục tiêu của Chương trình đề ra.

(Trong quá trình triển khai nếu cần trao đổi thông tin xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 – Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) hoặc qua địa chỉ Email: dongpd.ptnt@mard.gov.vn, Điện thoại liên hệ 02432444721).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4496/BNN-KTHT năm 2019 thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


95

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52