Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4450/VPCP-KGVX bổ sung hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4450/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 4450/VPCP-KGVX
V/v bổ sung hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (công văn số 269/BC-HVÂN ngày 10 tháng 5 năm 2010), ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1898/BVHTTDL-VP ngày 04 tháng 6 năm 2010) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 4135/UBND-VHKG ngày 08 tháng 6 năm 2010) về việc xây dựng và tổ chức Chương trình biểu diễn đặc biệt của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Học viện Âm nhạc quốc gia vào các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi, thống nhất cụ thể với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Học viện Âm nhạc quốc gia VN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, TH, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4450/VPCP-KGVX bổ sung hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69