Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tiếp nhận hồ sơ BHXH đối với lực lượng vũ trang

Số hiệu: 437/LĐTBXH-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 14/10/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 437/LĐTBXH-CV
V/v tiếp nhận hồ sơ bhxhđối với lực lượng vũ trang

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 4371/LĐTBXH-CV NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1994 VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ BHXH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ban cơ yếu Chính phủ, sau khi có sự thoả thuận của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ và chi trả Bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang chuyển ra như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ hưu:

Hồ sơ nghỉ hưu của Quân nhân, Công an nhân dân, Cán bộ nhân viên cơ yếu, Công nhân viên quốc phòng, Công nhân viên công an (gọi chung là Quân nhân trong lực lượng vũ trang) do cơ quan, đơn vị lập thành 2 tập theo mẫu thống nhất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành theo Quyết định số 215/LĐTBXH-QĐ ngày 31/3/1994.

Khi tiếp nhận hồ sơ để xét hưởng chế độ lương hưu nếu có trường hợp chưa rõ ràng thì các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị xuất trình các chứng từ liên quan để làm cơ sở kiểm tra việc lập hồ sơ hưởng chế độ như: lý lịch, quyết định thăng quân hàm, quyết định nâng bậc lương, quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu có) như quy định trước đây.

- Về quyết định thăng quân hàm, quyết định nâng lương, quyết đinh bổ nhiệm chức vụ (nếu có) của 10 năm trước khi nghỉ hưu thì chỉ cần bản sao của lần cuối (nếu các quyết định của các lần trước đã được ghi vào hồ sơ) bản sao này phải đóng dấu đỏ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo sự phân cấp trong lực lượng vũ trang (có phụ lục đính kèm). Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa rõ nội dung nào đó thì các cơ quan, đơn vị phải xác minh làm rõ, có văn bản đảm bảo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ.

Hiện nay việc thu Bảo hiểm xã hội của lực lượng vũ trang do ngành Tài chính đảm nhận, do đó khi giải quyết cho quân nhân nghỉ hưu các Sở cần kiểm tra hồ sơ để giải quyết chế độ, còn việc lập danh sách đóng bảo hiểm xã hội của quân nhân chờ hướng dẫn sau.

2. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất:

Quân nhân trong lực lượng vũ trang từ trần (kể cả chết do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp) thì do cơ quan, đơn vị lập hồ sơ tử tuất thành 2 tập theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành thống nhất. Trường hợp người chết còn thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất hàng tháng ở các tỉnh khác nhau thì mỗi tỉnh lập thêm 1 tập, kèm theo hồ sơ của người chết và một công văn của cơ quan, đơn vị đề nghị giải quyết chế độ tiền tuất hàng tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình của người chết cư trú tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác minh đối tượng được hưởng trợ cấp đề ra quyết định trợ cấp cho thân nhân.

3. Việc trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần (khi nghỉ hưu, xuất ngũ, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền tuất, mai táng phí.....) do các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang giải quyết. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng đối với lực lượng vũ trang. Kinh phí trợ cấp 1 lần do Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Ban cơ yếu Chính phủ bàn bạc thống nhất với Bộ Tài chính để giải quyết.

4. Đối với Quân nhân trong lực lượng vũ trang đã đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, nhưng chưa đủ tuổi đời theo quy định để nghỉ hưu, mà tự nguyện không hưởng trợ cấp xuất ngũ hoặc trợ cấp thôi việc 1 lần thì thủ tục lập hồ sơ về nghỉ hưu đối với người về hưu. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và cho xét duyệt như quy định thông thường nhưng chưa cấp sổ hoặc giấy chứng nhận lương hưu, mà lập sổ đăng ký riêng để đến khi đủ điều kiện về tuổi đời quy định tại Nghị định số 66/CP (không áp dụng Điều 42 của Luật sĩ quanĐiều 20 pháp lệnh công an) thì giải quyết lương hưu.

Đề nghị các Sở tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với quân nhân trong lực lượng vũ trang, tránh tình trạng ùn tắc ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách.

 

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số 4371/LĐTBXH) phân cấp lao động Quyết định thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ trong lực lượng vũ trang

 

Cấp, chức vụ bổ nhiệm

Cấp ký sao

 

Về cấp, hàm từ Thiếu tướng trở lên (kể cả Quốc phòng - Nội vụ)

Do Cục cán bộ Tổng cục chính trị hoặc Vụ TCCB Bộ Nội vụ ký sao các Quyết định.

Phong cấp hàm

Từ cấp Đại tá và tương đương trở xuống.

Do các cơ quan đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Nội vụ (phòng TCCB) ký sao.

 

Từ cấp Đại uý và tương đương trở xuống.

Do các phòng, Ban TCCB cấp sư đoàn tỉnh đội, Sở Công an ký sao.

Bổ nhiệm chức vụ

Từ phó tư lệnh và tương đương trở lên (Quốc phòng) và từ cục Phó trở lên (Nội vụ)

Do Cục cán bộ - Tổng cục chính trị hoặc Vụ TCCB Bộ Nội vụ ký sao quyết định.

 

Từ cấp dưới đó trở xuống

Do các cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ ký sao (cơ quan TCCB) Thấp nhất cũng phải cấp sư đoàn, Lữ đoàn hoặc cấp tỉnh đội ký sao.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tiếp nhận hồ sơ BHXH đối với lực lượng vũ trang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.809
DMCA.com Protection Status