Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4367/VPCP-QHQT về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Căm-pu-chia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4367/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 4367/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Căm-pu-chia.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình 1901/TTr-BNG-LS ngày 17 tháng 6 năm 2008 về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Căm-pu-chia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao đàm phán, ký kết Hiệp định nêu trên với Chính phủ Vương quốc Căm-pu- chia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Vụ: TH,TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4367/VPCP-QHQT về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Căm-pu-chia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.715
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145