Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 về tuyên truyền, tham dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4358/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4358 /UBND-VX
Về tuyên truyền, tham dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020", Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3980/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 về tổ chức Triển lãm nêu trên. Nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biên giới biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn và tổ chức các đoàn đến tham quan Triển lãm nêu trên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, huy động các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức cho học sinh, sinh viên đến tham quan Triển lãm nêu trên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tổ chức, tiếp nhận và hướng dẫn cho các đoàn tham quan Triển lãm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Ha) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 về tuyên truyền, tham dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116