Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4314/VPCP-QHQT về Đề án chương trình “Những ngày Việt Nam tại Trung Quốc và Liên bang Nga” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4314/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4314/VPCP-QHQT
V/v: Đề án chương trình “Những ngày Việt Nam tại Trung Quốc và Liên bang Nga”

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 1621/PTM-VP ngày 07 tháng 6 năm 2010 về Đề án chương trình “Những ngày Việt Nam tại Trung Quốc và Liên bang Nga”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Đề án chương trình “Những ngày Việt Nam tại Trung Quốc và Liên bang Nga” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập dự toán chi tiết và thống nhất với Bộ Tài chính về kinh phí tổ chức theo đúng quy định hiện hành, tránh phô trương lãng phí.

3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các Bộ, ngành và địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 207/VPCP-QHQT ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4314/VPCP-QHQT về Đề án chương trình “Những ngày Việt Nam tại Trung Quốc và Liên bang Nga” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77