Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4249/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4249/LĐTBXH
V/v: xác định nhà tù và những nơi đượccoi là nhà tù của địch trong thời kỳ kháng chiến tại các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thông báo (9 đợt) về danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch tại 45 tỉnh, thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xác nhận để các địa phương xem xét thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

Nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tiếp danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù địa tại 02 tỉnh: Yên Bái, Đồng Nai (có danh sách kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức TW;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Viện Thi đua và Khen thưởng Nhà nước;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP thường trực tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP Bộ;
- Cục TBLS&NCC (15 bản)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ CỦA ĐỊCH TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
(Kèm theo công văn số 4249/LĐTBXH-TBLS ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

ĐỊA PHƯƠNG

TÊN NHÀ TÙ

THỜI GIAN TỒN TẠI

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

1

Yên Bái

* Nhà tù:

1/ Nhà tù cấp tỉnh đặt tại thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái)

2/ Nhà tù cấp Đông Dương còn gọi là “Căng” Nghĩa Lộ đặt tại Châu Văn Chấn (nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ)

 

Trong kháng chiến chống Pháp

-nt-

 

2

Đồng Nai

* Địa danh được coi là nhà thù:

1/ Yến khu Thành Tuy Hạ

2/ Chi khu Nhơn Trạch

3/ Chi khu Long Thành

4/ Đồn Cầu Kê ở Phú Hữu (Nhơn Trạch)

5/ Đồn Phước Tân - Long Thành

6/ Bót Thành Hưng ở đầu cầu Gành xã Hiệp Hòa (thành phố Biên Hòa)

7/ Chi khu Đức Tu (Biên Hòa cũ nay thuộc phường Tam Hiệp)

8/ Chi khu Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc)

9/ Chi khu Kiệm Tân (nay thuộc huyện Thống Nhất)

10/ Chi khu Định Quán (huyện Định Quán)

11/ Chi khu Công Thanh (thời kỳ chống Pháp gọi là Bót Cây Đào - huyện Vĩnh Cửu)

12/ Chi khu Trảng Bom

13/ Thành Biên Hòa (Thành Kèn)

14/ Ty Cảnh sát Biên Hòa (nay là công viên Biên Hùng)

15/ Nha Cảnh sát miền Đông (nay là Công an tỉnh Đồng Nai)

16/ C3 Cảnh sát Biên Hòa (này là Phòng cảng sát quản lý hành chính trật tự xã hội - Công an tỉnh)

17/ Tiểu khu Biên Hòa (nay là Thành đội Biên Hòa)

 

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Trong kháng chiến chống Mỹ

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

-nt-

Trong kháng chiến chống Pháp

-nt-

 

Trong kháng chiến chống Mỹ

-nt-

-nt-

-nt-

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Trong kháng chiến chống Pháp

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Trong kháng chiến chống Mỹ

Trong kháng chiến chống Mỹ

-nt-

Trong kháng chiến chống Mỹ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4249/LĐTBXH ngày 13/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xác định nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch trong thời kỳ kháng chiến tại các địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.770

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!