Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4189/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4189/LĐTBXH-BTXH
V/v: tổ chức cứu trợ xã hội dịp Tết năm 2006

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu năm 2005 các địa phương đã làm tốt công tác cứu trợ xã hội như tặng quà các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn, trợ giúp các gia đình nghèo. Nhờ vậy các gia đình đối tượng xã hội, hộ nghèo đều có Điều kiện đón Tết vui vẻ ấm cúng.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội góp phần ổn định chính trị xã hội trong dịp Tết Nguyên đán năm 2006 và giáp hạt sắp tới. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là những địa phương bị ảnh hưởng nặng do thiên tai gây ra trong năm 2005 chỉ đạo Sở LĐTBXH và các Sở, đơn vị có liên quan tiến hành một số việc sau đây:

1. Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện cứu trợ xã hội thường xuyên theo Thông tư 18/2000/TT-BLĐXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội: tình hình sử dụng kinh phí, lương thực do Trung ương hỗ trợ trong các đợt lũ, bảo, hạn hán vừa qua; xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Chủ động rà soát, thống kê tình hình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2006 và giáp hạt, lập phương án cứu trợ, đảm bảo không có người của địa phương bị đói trong những ngày Tết Nguyên đán và lúc giáp hạt. Mức độ trợ cấp cứu đói đảm bảo tối thiểu là 10 kg gạo/ người/ tháng. Những tỉnh không cân đối đủ kinh phí cứu trợ phải báo cáo Chính phủ để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND chỉ đạo các Ban, ngành thực hiện tốt những việc nêu trên và báo cáo về Bộ LĐTBXH trước ngày 25/1/2006 (Vụ Bảo trợ xã hội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Sở LĐTBXH tỉnh, TP
- Lưu VP, BTXH.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4189/LĐTBXH-BTXH ngày 07/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cứu trợ xã hội dịp Tết năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144