Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 401/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 01/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 401/UBND-VX
V/v chủ trương đặt bia và phục chế một số hạng mục nơi liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm công tác

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

- UBND huyện Đức Phổ,
 - Sở Văn hóa – thông tin.

 

Xét nội dung Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 24/02/2006 của UBND huyện Đức Phổ về việc xin chủ trương đặt bia và phục chế một số hạng mục nơi liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm công tác; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1/ Trước mắt, để phục vụ công tác tuyên truyền và bước đầu phục vụ cho du khách tham quan thực tế nơi liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm công tác; UBND tỉnh đồng ý cho UBND huyện Đức Phổ đặt bia xác định địa điểm và phục chế một số hạng mục nơi liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm công tác, như đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại văn bản trên.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác.

2/ UBND huyện Đức Phổ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa – Thông tin để triển khai nhiệm vụ trên theo quy định về bảo tồn di tích lịch sử./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký)
 Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 401/UBND-VX ngày 01/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương đặt bia và phục chế một số hạng mục nơi liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm công tác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!