Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3958/VPCP-QHQT về việc cấp ủy nhiệm thư cho đoàn dự họp Công ước Basel lần thứ 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3958/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3958/VPCP-QHQT
V/v Cấp ủy nhiệm thư cho đoàn dự họp Công ước Basel lần thứ 9.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2088/BTNMT-HTQT ngày 11/6/2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Ngoại giao cấp Ủy nhiệm thư cho Đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị các Bên tham gia Công ước Basel lần thứ 9 về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu hủy chúng, tại Bali (Indonesia), từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
 PTT Phạm Gia Khiêm (đểb/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn;
 các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3958/VPCP-QHQT về việc cấp ủy nhiệm thư cho đoàn dự họp Công ước Basel lần thứ 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110