Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3916/LĐTBXH-LĐVL ngày 31/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải đáp pháp luật lao động

Số hiệu: 3916/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 31/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3916/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải đáp pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TOYOTA VIETNAM

Trả lời công văn số TMV-A483/2003 ngày 24/9/2003 của quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp người lao động vi phạm thời hạn thoả thuận đã ghi trong đơn xin thôi việc mà Công ty nêu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có đủ căn cứ để trả lời vì thiếu các thông tin sau:

- Người lao động áp dụng điều khoản nào của Bộ luật Lao động để làm đơn xin thôi việc?

- Số ngày người lao động vi phạm là bao nhiêu?

- Công ty cần xác minh người lao động nghỉ vì lý do gì?

2. Về các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tạm hoãn hợp đồng lao động là tạm thời thực hiện hợp đồng lao động.

Do đó, khoảng thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động không được tính là thời gian đã thực hiện hợp đồng lao động.

3. Về trường hợp nội dung hợp đồng lao động thay đổi hàng năm thì hai bên có thể ký bổ sung phụ lục hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, không nhất thiết phải ký lại hợp đồng lao động.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3916/LĐTBXH-LĐVL ngày 31/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải đáp pháp luật lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238