Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3768/LĐTBXH-LĐVL ngày 22/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Số hiệu: 3768/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 22/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3768/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 203

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Trả lời Công văn số 168/UB-VP7 đề ngày 10/10/2003 của Quý Uỷ ban về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002, Điểm 6 Mục I Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 đã được bổ sung tại Điểm 3 Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nếu người lao động được tuyển dụng vào khu vực nhà nước trước ngày 21/4/1998 và làm việc liên tục đến thời điểm doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lại thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định nêu trên.

2. Theo quy định tại Tiết c Điểm 1 Mục II Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 5 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu người lao động chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc thì thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước trước khi đi xuất khẩu lao động nước ngoài hoặc sang làm việc cho doanh nghiệp liên doanh được tính để hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3768/LĐTBXH-LĐVL ngày 22/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122