Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3740/LĐTBXH-BTXH chuẩn bị nội dung sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 30a do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3740/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3740/LĐTBXH-BTXH
V/v chuẩn bị nội dung sơ kết 02 năm thực hiện NQ30a.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước.

 

Để chuẩn bị cho nội dung Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 62 huyện), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, địa phương, các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty Nhà nước chuẩn bị báo cáo các nội dung sau:

1. Đối với các Bộ, cơ quan:

- Báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30a theo nhiệm vụ được phân công;

- Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo theo lĩnh vực được phân công trong Nghị quyết 30a.

- Báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a theo địa bàn được phân công.

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai ở địa phương và những kiến nghị để bổ sung, sửa đổi.

2. Đối với các địa phương (20 tỉnh, 62 huyện)

2.1. Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn theo các nội dung: tổ chức tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết 30a; phân công trách nhiệm các cấp, các ngành.

2.2. Bố trí kinh phí cho các huyện nghèo trong 02 năm (2009 - 2010):

a. Kinh phí bố trí để thực hiện các chính sách hiện hành (từ các chương trình, dự án; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ODA…);

b. Kinh phí bố trí cho các huyện để thực hiện các chính sách mới theo Nghị quyết 30a, bao gồm:

+ Vốn đầu tư phát triển;

+ Kinh phí sự nghiệp;

+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo;

+ Kinh phí đầu tư cho các xã khu vực II thuộc các huyện nghèo; Kinh phí đầu tư cho các trung tâm cụm xã;

+ Kinh phí trồng mới theo mức Nghị quyết 30a cho dự án 5 triệu ha rừng cho các huyện nghèo.

c. Kinh phí hỗ trợ của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước và các Doanh nghiệp khác được phân công giúp đỡ huyện nghèo (số tiền cam kết hỗ trợ, số tiền đã giải ngân đến thời điểm báo cáo).

2.3. Kết quả thực hiện các chính sách:

- Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: tổng số tiền hỗ trợ cho hộ nghèo từ các nguồn (ngân sách nhà nước, vay ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ của doanh nghiệp, cộng đồng); tổng số nhà ở đã hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo sử dụng.

- Về hỗ trợ giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng: số hộ được giao khoán; tổng diện tích rừng giao khoán; tổng kinh phí hỗ trợ theo mức Nghị quyết 30a;

- Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo trồng rừng sản xuất và hộ nghèo biên giới; tổng số hộ (nhân khẩu) được hỗ trợ; tổng số lương thực hỗ trợ; thời gian hỗ trợ; tổng kinh phí đã thực hiện.

- Hỗ trợ sản xuất, khai hoang, phục hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;

- Kết quả thực hiện chính sách dạy nghề, xuất khẩu lao động, luân chuyển cán bộ…;

- Kết quả bố trí vốn và đầu tư các công trình hạ tầng theo Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện nghèo;

- Kết quả thực hiện các chính sách khác theo Nghị quyết 30a.

(Đề nghị các huyện báo cáo chi tiết kết quả thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2014/LĐTBXH-BTXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

2.4. Kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện đến cuối năm 2010:

- Mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo;

- Mục tiêu về hỗ trợ nhà ở;

- Mục tiêu về hỗ trợ giao đất, giao rừng;

- Mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống;

- Mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực.

2.5. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện;

2.6. Những kiến nghị của địa phương về cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

2.7. Dự kiến kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a giai đoạn 2011 - 2015 của địa phương.

3. Đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước

- Báo cáo những nội dung doanh nghiệp đã thỏa thuận, cam kết hỗ trợ huyện nghèo trong 02 năm (2009 - 2010) và chia ra theo từng năm;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã hỗ trợ huyện nghèo theo địa bàn được phân công đến thời điểm báo cáo;

- Những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Những kiến nghị của doanh nghiệp đối với Chính phủ, các Bộ và địa phương;

- Dự kiến kế hoạch hỗ trợ huyện nghèo năm 2011 của Doanh nghiệp.

Báo cáo của các Bộ, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đề nghị gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ Xã hội, 35 Trần Phú, Hà Nội) trước ngày 25 tháng 11 năm 2010 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

(Đề nghị gửi báo cáo nhanh qua đường Bưu điện hoặc theo Địa chỉ Email VPCTGN@yahoo.com.vn hoặc VPCTGN@Molisa.gov.vn; FAX: 04.37478674; 04.37478677).    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (B/c);
- Bộ trưởng (B/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH 20 tỉnh theo Nghị quyết 30a;
- UBND 62 huyện theo Nghị quyết 30a;
- BCĐ Tây Bắc; Tây Nguyên;
- Đảng ủy khối DNTW;
- Lưu VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3740/LĐTBXH-BTXH chuẩn bị nội dung sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 30a do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146