Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3724/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3724/BNN-TCCB
V/v đề nghị khen thưởng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng;
Thực hiện Công văn số 3565/BNN-TH ngày 13/10/2010 của Bộ Nội vụ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xem xét tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho:

1. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Đồng chí Trần Gia Long, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Đồng chí Trần Văn Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.

Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010.

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3724/BNN-TCCB ngày 12/11/2010 đề nghị khen thưởng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.911

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!