Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3718/LĐTBXH-TL ngày 16/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc trả lương trong các doanh nghiệp

Số hiệu: 3718/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 3718/LĐTBXH-TL
V/v trả lương trong các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty may Formostar Việt Nam

Trả lời công văn số 39 CT/CV-NS ngày 14/8/2003 của Công ty Formostar Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về trả lương ngừng việc:

a/ Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng thì hàng năm, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch quỹ thời giời tiêu chuẩn làm việc trong năm và phân bổ số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày.

Trường hợp đã phân bổ số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày và đã thông báo cho người lao động đến làm việc nhưng do lỗi của người sử dụng lao động dẫn đến phải ngừng việc từ 2 giờ trở lên thì người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động. Mức tiền lương được trả theo quy định tại Điều7, Nghị định số 114/2003/NĐ-CP nêu trên. Nếu do lỗi của người lao động thì thực hiện theo Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Lao động.

Trường hợp, những nghề, công việc có tính chất mùa vụ, như may, chế biến thuỷ hải sản... do lý do khách quan, người lao động phải nghỉ chờ việc và người sử dụng lao động đã thông báo trước cho người lao động biết thì trong thời gian nghỉ việc này, người sử dụng lao động có phải trả lương cho người lao động hay không là do thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động và phải ghi vào hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể.

2/ Về trả lương trong thời gian đi làm việc muộn giờ:

Trường hợp người lao động đến làm việc muộn so với quy định thì việc người sử dụng lao động có phải trả lương cho người lao động trong thời gian đó hay không là do thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động và phải được ghi rõ trong nội qui lao động, hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Nếu trong thời gian người lao động đến làm việc muộn hơn so với quy định và không được trả lương thì người sử dụng lao động không được áp dụng hình thức kỷ luật nào nữa đối với người lao động .

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3718/LĐTBXH-TL ngày 16/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc trả lương trong các doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30