Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3705/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả hội nghi chuyên viên bốn nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Nhật Bản (CLV+J) về Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3705/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3705/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả Hội nghị chuyên viên bốn nước CLV+J

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1995/BC-BNG-THKT ngày 14 tháng 6 năm 2007 về việc triển khai kết quả hội nghi chuyên viên bốn nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Nhật Bản (CLV+J) về Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nhật Bản và các nước khu vực Mê Công dự kiến tổ chức tại Tô-ky-ô (Nhật Bản) vào tháng 01 năm 2008;

- Sao các mẫu văn bản ý tưởng (concept paper) và đề cương về các dự án đề xuất với phía Nhật Bản gửi các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các dự án  do ta đề xuất sử dụng khoản hỗ trợ 20 triệu USD vào các danh mục các dự án vận động, sử dụng ODA theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương có liên quan chuẩn bị các nội dung theo mẫu văn bản ý tưởng và đề cương dự án sử dụng ODA của Nhật bản gửi Bộ Ngoại giao vào cuối tháng 7 năm 2007 để kịp trao đổi với phía Nhật Bản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3705/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả hội nghi chuyên viên bốn nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Nhật Bản (CLV+J) về Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172