Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3633/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3633/VPCP-CN
V/v triển khai quy hoạch trong Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về báo cáo của Bộ Xây dựng (Công văn số 1509/BC-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2021) và đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 281/UBND-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2021) về việc triển khai quy hoạch trong Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về phạm vi, ranh giới, quy mô Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai theo quy định pháp luật về du lịch để cơ sở lập quy hoạch xây dựng. Việc lập quy hoạch phân khu phải tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, các quy hoạch liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự, nội dung quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, NN, KGVX, NC, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN(2b).Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3633/VPCP-CN ngày 01/06/2021 triển khai quy hoạch trong Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.713

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214