Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT 2017 thực hiện Đề án của ngành Văn hóa

Số hiệu: 3521/BVHTTDL-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3521/BVHTTDL-ĐT
V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các Đ án của ngành VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các Quyết định: số 958/QĐ-TTg ngày 24/6/2010, số 808/QĐ-TTg ngày 30/5/2011, số 1243/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong nh vực Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020; Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình tổ chức triển khai thực hiện các Đề án và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đ có cơ sở tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai các Đề án và chuẩn bị Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện 03 Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp báo cáo những nội dung sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện các Đề án giai đoạn 2012-2017 (kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc...)

- Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án giai đoạn 2018-2020

- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị

Báo cáo cần ngắn gọn, chi tiết và có số liệu minh họa cụ thể; văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 25/9/2017; đồng thời, gửi vào hộp thư điện tử: kthuongvdt@gmail.com./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, KT.80
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT ngày 21/08/2017 về phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!