Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3449/VPCP-QHQT năm 2014 triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 11 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3449/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 15/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 11

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao.

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 34/BC-LĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2014 về kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 11 diễn ra tại Mi-an-ma từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 4 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn trên. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả Hội nghị tới các Bộ, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tham gia trụ cột ASCC:

- Thực hiện ưu tiên và nghiên cứu lồng ghép các hoạt động hợp tác ASEAN trong các Chương trình quốc gia liên quan phù hợp với từng lĩnh vực chuyên ngành.

- Đề xuất các biện pháp hiện thực hóa các khuyến nghị của Báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2011 - 2015.

- Xây dựng tầm nhìn ASEAN liên quan đến các hoạt động ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sau năm 2015.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tham gia trụ cột ASCC tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thuộc khuôn khổ Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).ĐH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3449/VPCP-QHQT ngày 15/05/2014 triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 11 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.95.208
server250