Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 344/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 10/2/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của công ty

Số hiệu: 344/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 344/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Công ty

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng NN và TL (ALGRRIMEXCO)
 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4)
 - Công ty KD Chế biến hàng XNK Đà Nẵng (PROCIMEX)
 - Công ty Xây lắp điện 2 (PCC2)

 

Liên quan đến việc tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của Quý (Tổng) Công ty tại công văn số 4102/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 17/11/2003 và công văn số 381/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/10/203 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ báo cáo giải trình và các báo cáo liên quan khác của Quý (Tổng) Công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Cho phép khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại  Đài Loan của Quý Công ty kể từ tháng 02/2004. Yêu cầu Quý (Tổng) Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động ngoài nước; tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi và đưa nhanh số lao động bỏ hợp đồng hiện còn ở Đài Loan về nước; nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký hợp đồng và chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Quý (Tổng) Công ty được biết./.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 344/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 10/2/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc khôi phục việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan của công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123