Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3378/BVHTTDL-ĐA năm 2014 thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3378/BVHTTDL-ĐA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Vương Duy Biên
Ngày ban hành: 29/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3378/BVHTTDL-ĐA
V/v thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo phản ảnh của một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh, hiện nay một số địa phương đang tiến hành triển khai chủ trương giải thể hoặc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc với các cơ sở văn hóa khác của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình trên, để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và định hướng, mục tiêu của Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc; không giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị điện ảnh nói trên với các cơ sở văn hóa khác trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chỉ đạo xây dựng đề án, lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các cụm rạp chiếu phim và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp cho các Đội chiếu phim lưu động theo định hướng, mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Điện ảnh;
- Sở VHTTDL tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

- Lưu: VT, ĐA. DA.150.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3378/BVHTTDL-ĐA năm 2014 thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74