Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3329/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chính sách trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3329/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3329/LĐTBXH-BTXH
V/v đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chính sách trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị chuyên đề “Công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh; vấn đề định cư, sinh kế cho đồng bào Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam” tổ chức ngày 23/8/2016 tại tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 29/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam” (Gọi tắt là Đề án 1748), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chính sách trợ giúp người dân di cư từ Campuchia về Việt Nam theo Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 23/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam gặp khó khăn về đời sống trong năm 2013 và Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 29/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam” (Có đề cương báo cáo kèm theo).

2. Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách giai đoạn 2016-2020 và năm 2016-2017 (Đối với những tỉnh chưa phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án).

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết các vướng mắc, bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 1748, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Bảo trợ xã hội, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 15/9/2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Ch
đạo Tây Nam Bộ;
- Lưu: VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3329/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chính sách trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


686
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192