Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3294/BTNMT-TĐKTTT năm 2020 triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3294/BTNMT-TĐKTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trịnh Xuân Quảng
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3294/BTNMT-TĐKTTT
V/v triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2960/BYT-TCDS về việc phối hợp triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030; Quyết định số 2235/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030. Về việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ như sau:

1. Triển khai xây dựng, lồng ghép các kế hoạch, nhiệm vụ về công tác truyền thông dân số theo nội dung nêu tại Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030.

2. Các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ về thông tin tuyên truyền, báo chí, truyền thông tăng cường dung lượng, thời lượng để tuyên truyền; tổ chức sự kiện truyền thông về chủ đề công tác dân số.

3. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tuyên truyền dân số về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) để tổng hợp chung.

Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Tổng cục DS và KHHGĐ, Bộ Y tế;
- Lưu VT, TĐKT&TT, B.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN TRUYỀN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Xuân Quảng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3294/BTNMT-TĐKTTT năm 2020 triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75