Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS 2017 báo cáo hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa

Số hiệu: 3282/BVHTTDL-VHCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 02/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3282/BVHTTDL-VHCS
V/v báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kết luận tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của y ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 21/7/2017 về việc báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan, báo cáo:

1. Rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Bao gồm cả các thiết chế văn hóa, thể thao do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý và các ngành, đoàn thể khác quản lý theo đối tượng của Quy hoạch tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Cần tập trung làm rõ những hạn chế bất cập của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện nay, nêu rõ nguyên nhân ca những hạn chế bất cập, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan.

2. Hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa truyền thống như: Đình làng, Nhà Rông, Nhà Dài, Nhà sinh hoạt cộng đồng... tại địa phương đã phát huy như thế nào? Kết quả đạt được trong việc sử dụng các thiết chế này làm nơi sinh hoạt văn hóa cho người dân có hiệu quả không? Vì sao?

3. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch, Đề án, tổng hợp, báo cáo tình hình xây dựng, quản lý và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa tại địa phương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhận được công văn này đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố chỉ đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo trước ngày 15/8/2017. Báo cáo gửi về: Cục Văn hóa cơ sở (Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bản mềm gửi về địa ch email: thietchevhcs@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ t
ởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Thứ tr
ưởng Trịnh Thị Thủy;
- S VHTTDL, SVHTT;
- Lưu:
VT, VHCS (01), H.A.150.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS ngày 02/08/2017 về báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


840

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!