Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3278/VPCP-KTN về việc thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị: Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa-TP Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3278/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3278/VPCP-KTN
V/v thẩm định, phê duyệt đồ án QHCT Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị: Khu di tích Thành cổ HN và QHTT Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa-TP Hà Nội. 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (các văn bản: số 2129/UBND-XD ngày 15 tháng 10 năm 2008 và số 1675/UBND-VHKG ngày 04 tháng 3 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công văn số 09/BXD-KTQH ngày 06 tháng 01 năm 2009), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 65/BVHTTDL-DSVH ngày 09 tháng 01 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 548/BKH-LĐVX ngày 22 tháng 01 năm 2009), về trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội (tỷ lệ 1/500) và đồ án Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội:

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và ủy quyền cho Bộ Xây dựng phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

2. Về Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa:

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3278/VPCP-KTN về việc thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị: Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa-TP Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.405
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57