Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3272/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3272/LĐTBXH-BĐG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Ngọc Tiến
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/LĐTBXH-BĐG
V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………

Thực hiện Điều 25 Luật bình đẳng giớiĐiều 13 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 01/2/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 517/LĐTBXH-BĐG gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017.

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới) chưa nhận được báo cáo của địa phương hoặc báo cáo chưa thể hiện đầy đủ số liệu theo yêu cầu. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu Quý Sở cung cấp thông tin thực hiện trong năm 2017 về bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đng giới và người làm công tác bình đẳng gii tại địa phương (theo biểu mẫu đính kèm). Số liệu thống kê gửi về Vụ Bình đẳng giới trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (bản mềm gửi qua hòm thư điện tử Vụ Bình đẳng giới tại địa chỉ: vubdg@molisa.gov.vn).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Vụ Bình đẳng giới, số điện thoại 024.32669943 (chuyên viên phụ trách đồng chí Nguyễn Thị Nga, số điện thoại 0912308490). Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà (để báo cáo);
- Lưu Vụ BĐG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Phạm Ngọc Tiến

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ.......
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỐNG KÊ KINH PHÍ CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI (NĂM 2017)

(Ban hành kèm theo công văn số 3272/LĐTBXH-BĐG ngày 08/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Stt

Kinh phí (đơn vị tính triệu đồng)

Người làm công tác bình đng giới (đơn vị tính: người)

Tổng số toàn tỉnh

Trong đó cấp tỉnh

Trong đó cấp huyện

Trong đó cấp xã

 

Tổng kinh phí

Trong đó

Tng s

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Tổng số

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Tổng số

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Trung ương

Địa phương

Vận động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng du)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3272/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116