Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3224/BVHTTDL-VHCS năm 2018 về hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3224/BVHTTDL-VHCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/BVHTTDL-VHCS
V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Văn hóa và Thể thao.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Đtổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tnh/thành triển khai các nội dung công việc sau:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân căn cứ tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu được ban hành tại Quyết định số 691/QĐ-TTg và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất về văn hóa để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Về Tiêu chí Văn hóa: mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên s người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả: mỗi xã có thể lựa chọn mô hình văn hóa, thể thao, nghệ thuật truyền thống đặc thù phù hợp với vùng, miền, dân tộc để thu hút người dân tham gia sinh hoạt, giao lưu. Mỗi thôn, bản, ấp lựa chọn đội hoặc câu lạc bộ văn hóa, văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo, các loại hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật... thu hút người dân tham gia, hoạt động thường xuyên để phát huy hiệu quả.

3. Định kỳ kiểm tra, rà soát, hướng dẫn cho địa phương phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động hiệu quả, nổi trội để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhận được công văn này, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Th thao các tỉnh/thành trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo):
- Thứ trư
ng Trịnh Thị Thủy;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;
- Lưu: VT, VHCS (01),
H.A.80.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh
Thị Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/07/2018 về hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219