Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3078/VPCP-QHQT năm 2017 phê duyệt Đề án tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3078/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3078/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Đề án tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 686/BVHTTDL-TCDL ngày 24 tháng 02 năm 2017 về Đề án tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung và các kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đề án nêu trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án.

2. Về kinh phí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) đh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3078/VPCP-QHQT năm 2017 phê duyệt Đề án tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


396
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33