Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3005/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3005/LĐTBXH-BĐG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 27/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3005/LĐTBXH-BĐG
V/v tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Căn cứ kết quả tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành địa phương, ngày 02 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 (theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010).

Đđảm bảo việc thực hiện Chiến lược có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các sở, ngành, đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể như sau:

1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Bộ, ngành, đoàn thể, trên cơ sở đó xem xét, điều chỉnh và cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp cho phù hợp với nội dung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại Bộ, ngành, đoàn thể.

2. Tăng cường tính chủ động, ưu tiên bố trí các nguồn lực cho việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

3. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ, ngành, đoàn thể và đề xuất các nội dung trọng tâm của Bộ, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn tới phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) và các cam kết quốc tế liên quan khác.

4. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Vụ KHTC;
- Website UBQG VSTBPN;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3005/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79