Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2979/BNN-KTHT năm 2013 góp ý dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định của Thanh tra Chính phủ về công nhận, bổ sung huyện nghèo vào danh mục các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2979/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2979/BNN-KTHT
V/v góp ý dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định của TTCP về công nhận, bổ sung huyện nghèo vào danh mục các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 2319/BLĐTBXH-BTXH ngày 26/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận, bổ sung huyện nghèo vào danh mục các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, sau khi nghiên cứu Bộ có ý kiến như sau:

Thống nhất với Tờ trình và dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận, bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu và huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- Cục KTHT&PTNT;
- Lưu: VT, KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2979/BNN-KTHT năm 2013 góp ý dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định của Thanh tra Chính phủ về công nhận, bổ sung huyện nghèo vào danh mục các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226