Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2971/BNN-KTHT năm 2013 góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 02 huyện Mường Chà và Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2971/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2971/BNN-KTHT
V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 02 huyện Mường Chà và Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 1298/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về xin ý kiến 02 bản dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện Mường Chà và Tuần Giáo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013 - 2017 theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi nghiên cứu Bộ có ý kiến về một số nội dung như sau:

1. Thống nhất cơ bản với mục tiêu, quy mô, nội dung của 02 bản dự thảo Đề án ở huyện Mường Chà và Tuần Giáo để tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nhằm giảm nghèo bền vững.

2. Tuy vậy, để các Đề án có sức thuyết phục và có khả thi, cả 02 bản Đề án cần làm rõ và bổ sung một số nội dung cơ bản sau:

- Đề nghị sửa lại tên Đề án cho phù hợp là: "Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Mường Chà (Tuần Giáo) tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013 - 2017"

- Đánh giá và làm rõ thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới để từ đó đề xuất việc đầu tư và giải pháp thực hiện cho phù hợp.

- Thu nhập và đời sống của nhân dân 02 huyện đều dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu. Vì vậy, muốn nâng cao thu nhập cho người dân như đề án đã đề ra, cần làm rõ các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (như ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi vừa và nhỏ, các công trình có xuất đầu tư thấp), tạo việc làm nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư.

- Các Đề án đã đề cập đến kết quả sắp xếp dân cư, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua; tuy nhiên cần bổ sung thêm phần quy hoạch sắp xếp lại dân cư và định canh định cư kết hợp với đầu tư cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống và sản xuất cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện trong thời gian thực hiện Đề án.

- Cả 02 Đề án cần xác định lộ trình và nguồn vốn thực hiện trong bối cảnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách có hạn, riêng nguồn vốn từ Chương trình 30a ưu tiên đầu tư công trình giao thông, thủy lợi kết nối trong huyện để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

3. Đối với từng Đề án đề nghị bổ sung như sau:

a) Đề án huyện Mường Chà: Đề nghị bổ sung phần định hướng phát triển dịch vụ nông lâm nghiệp.

b) Đề án huyện Tuần Giáo: Cần bổ sung cụ thể phần định hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và các giải pháp giải quyết những khó khăn, hạn chế của địa phương, nhất là những giải pháp về giảm nghèo nhanh và bền vững (ví dụ giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp khi có đầu tư cơ sở hạ tầng, giải pháp huy động sự đóng góp của người dân, giải pháp thu hút đầu tư, giải pháp về đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người lao động nhất là người nghèo và người dân tộc…).

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- Cục KTHT&PTNT;
- Lưu: VT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2971/BNN-KTHT năm 2013 góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 02 huyện Mường Chà và Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199