Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2951/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/LĐTBXH-TCCB
V/v Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 26/6/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có Thông báo số 25/TB- ĐCT tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với mục đích: Khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 sẽ được tổ chức vào dịp 20/10/2017. Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi về Ban tổ chức trước ngày 15/8/2017 theo địa chỉ: Ban Hỗ trợ phụ nữ và phát triển kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, số 39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi văn bản về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo dõi, tổng hợp. Đối tượng tham gia, tiêu chí điều kiện lựa chọn, yêu cầu về hồ sơ tham dự gửi kèm theo.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ thông báo đ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị triển khai hoạt động, lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Lưu: VP, BVSTBPN Bộ.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí
PHÓ TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/TB-ĐCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017

Kính gửi: Ban Vì sự tiến bộ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thực hiện Kế hoạch s 06/KH-ĐCT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017, TW Hội LHPN Việt tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đi khí hậu” nhằm mục đích:

- Khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai (năm 2013), phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.

- Phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai (RRTT) và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

- Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.

Các hoạt động chính trong chuỗi sự kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 sẽ bao gồm:

Nhóm hoạt động 1: Tổ chức các hoạt động truyền thông; các hội nghị, hội thảo và chuẩn bị nội dung cho Ngày Phụ nữ sáng tạo.

- Thành lập Ban Giám khảo, gồm đại diện lãnh đạo Hội, các ngành chức năng, các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm sản phẩm sáng tạo.

- Tổ chức Diễn dàn, hội tho chuyên đề về giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.

- T chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau chuỗi sự kiện Ngày Phụ nữ sáng tạo trên Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, các báo, trang web, tờ thông tin, họp báo... về các nội dung liên quan đến ch đề và các sự kiện của Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017.

Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 sẽ được tổ chức vào dịp 20/10/2017, dự kiến tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - 20 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Để Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 được tổ chức thành công, Ban Tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng thông báo và kính đề nghị các Bộ/ban/ngành/đoàn thể/đơn vị/tổ chức quan tâm phối hợp vi Hội LHPN Việt Nam triển khai hoạt động; giới thiệu, lựa chọn các sản phẩm /ý tưởng sáng tạo để tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017.

Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/8/2017 theo địa chỉ:

Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

39 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Thông tin cụ thể xem văn bản kèm theo.

Đ có thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Đ/c Bùi Lan Anh. ĐT: 04.3972049/0936.060.000, Email: pnst2017@gmail.com: đ/c Nguyễn Tam Điệp. ĐT: 04.39726604/0936.329.089.

 


Nơi nhận:
- Ban Vì sự tiến bộ các Bộ/ngành/đoàn thể/Tập đoàn
- Các đơn vị/tổ chức; các CT/ dự án về GTRRTT & T
ƯBĐKH
- Tr
ưởng Ban Tổ chức Ngày PNST 2017
- Lưu VT, Ban KT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Tuyết

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THAM GIA NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017

1. Đối tượng tham gia:

- Sản phẩm sáng tạo: Cá nhân là hội viên, phụ nữ Việt Nam hoặc tập thể có đông lao động nữ (từ 40% trở lên) hoặc tập thể do phụ nữ lãnh đạo/quản lý.

- Ý tưởng sáng tạo: Là công dân Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Khuyến khích: phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ sống ở những vùng/miền chịu nhiều rủi ro thiên tai ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

2. Tiêu chí, điều kiện lựa chọn sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

a. Lĩnh vực của sản phẩm và ý tưởng sáng tạo: Tất cả các giải pháp, sản phẩm, ý tưởng sáng tạo thuộc các lĩnh vực sau:

- Nông - Lâm - Ngư nghiệp: Các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu quả cao, bền vững cho người dân trong cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng, góp phần làm giàu, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác hại đến môi trường.

- Xã hội: Các sản phẩm, ý tưởng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường năng lực và sự tham gia của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Giáo dục và đào tạo: Các sản phẩm phục vụ dạy, học, truyền thông nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người học, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái giúp họ biết cách ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đi khí hậu.

- Khoa học và công nghệ: Các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ góp phần thay đổi hành vi, lối sống theo hướng thân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm - hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, năng lượng nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chủ động khắc phục, bù đắp thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và góp phần bảo vệ môi trường.

- Chính sách: Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong triển khai các chính sách góp phần tác động đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Đời sng gia đình: Các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu quả cao, cải thiện chất lượng sống cho người dân trong cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Khác (nếu có)

b. Yêu cầu về sản phẩm sáng tạo và ý tưởng sáng tạo

- Sản phẩm sáng tạo:

+ Có tính sáng tạo: Là sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến.

+ Có khả năng ứng dụng rộng rãi: Sản phẩm sáng tạo đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng ứng dụng hoặc đã được ứng dụng có hiệu quả.

+ Có hiệu quả kinh tế - xã hội: Sản phẩm mang lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với các sản phẩm trước đó.

+ Những sản phẩm sáng tạo được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc được khen thưởng/ghi nhận trong thời gian từ 16/8/2015 - 14/8/2017 và chưa tham gia các cuộc triển lãm, trưng bày tại cấp Trung ương.

- Ý tưởng sáng tạo đảm bảo có tính khả thi, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

- Khuyến khích những sản phẩm, ý tưởng có lồng ghép giới góp phần giảm khoảng cách giới.

3. Yêu cầu về hồ sơ

- Đơn đăng ký tham gia sản phẩm sáng tạo theo mẫu 01/2017-PNST, bản mô tả ý tưởng sáng tạo theo mẫu 02/2017-PNST.

- Nếu sản phẩm sáng tạo không thể gửi qua đường bưu điện thì gửi ảnh hoặc tư liệu về sản phẩm.

 

 

Mu 02/2017-PNST

Số thứ tự: _____________

Ngày nhận: ____________

NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017

Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đi khí hậu

BẢN MÔ TẢ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên của ý tưởng sáng tạo:

Họ và tên của cá nhân:

Tên đơn vị/ tổ chức:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ:

Chủ đề ý tưởng (xin đánh dấu vào nội dung phù hợp):

□ Tăng cường sự tham gia và vai trò ra quyết định của phụ nữ vào quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng.

□ Các hoạt động phát triển sinh kế cho phụ nữ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

□ Các hoạt động nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

□ Phát huy vai trò của các tổ chức, Hội phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

□ Các sản phẩm phục vụ cho nhân dân đặc biệt là phụ nữ nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

□ Khác (ghi rõ):

II. NỘI DUNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO:

- Nêu rõ lý do hình thành ý tưởng; Tổ chức cá nhân nào sẽ thực hiện ý tưởng này? Điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị, cá nhân thực hiện? Ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề gì tại địa bàn và được giải quyết như thế nào? Nếu thực hiện, sẽ mang hiệu quả, lợi ích, tác động gì cho phụ nữ, cộng đồng về kinh tế, xã hội, môi trường. Những đề xuất, kiến nghị để hiện thực hóa ý tưởng hoặc duy trì, nhân rộng? Nguồn kinh phí thực hiện?

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: Xây dựng kế hoạch, khung thời gian và kinh phí thực hiện ý tưởng.

IV. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI VÀ CÁC BÊN THAM GIA: Nêu rõ nhóm đối tượng được hưởng lợi, có phân tích giới và dân tộc.

V. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN Ý TƯỞNG:

1. Khái toán Tổng kinh phí (có dự toán chi tiết gửi kèm):

2. Trong đó, số kinh phí đề xuất tài trợ:

 

 

…………, ngày... tháng... năm ….…..
Tên cá nhân/ đại diện tổ chức (ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của đơn vị quản lý hoặc đơn vị đề cử ý tưởng sáng tạo tham dự:

Xác nhận ý tưởng này là của tác giả/nhóm tác giả ……………………….. tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017.

 

……., ngày .... tháng.... năm 2017
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

Mu số 01/2017-PNST

Số thứ tự: _____________

Ngày nhận: ____________

NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017

“Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đi khí hậu”

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA SẢN PHẨM SÁNG TẠO

Kính gửi: Ban Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017

I. THÔNG TIN V SẢN PHẨM

1. Tên sản phẩm/giải pháp (gọi chung là sản phẩm) sáng tạo:

2. Lĩnh vực (chọn 1 trong số các lĩnh vực sau):

□ Nông - Lâm - Ngư nghiệp

□ Xã hội

□ Giáo dục và đào tạo

□ Khoa học và công nghệ

□ Thương mại - dịch vụ

□ Chính sách

□ Đời sống gia đình

□ Khác (ghi rõ) ………………………..

3. Thuyết minh về sản phẩm sáng tạo:

- Nêu rõ lịch sử, nguồn gốc của sản phẩm:

- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp (ghi rõ là phụ nữ, cộng đồng dân cư...)

- Nội dung sản phẩm sáng tạo: Nêu rõ sản phẩm nhằm giải quyết vn đề gì của biến đổi khí hậu? Giải quyết vấn đ như thế nào? Những điểm mới, khác biệt của sản phẩm so với sản phẩm cùng loại đã có.

- Khả năng ứng dụng, nhân rộng của sản phẩm;

- Tính bền vững của sản phẩm;

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của sản phẩm (trong đó nêu rõ khả năng đo lường cụ thể về kết quả của sản phẩm);

- Thời gian sản phẩm sáng tạo ra đời:

- Những thuyết minh khác

- Hình ảnh, tư liệu gửi kèm: Liệt kê cụ thể

4. Các phần thưởng, giải thưởng đã được trao tặng cho sản phẩm (xin gửi kèm bản photocopy bằng khen/giấy chứng nhận):

II. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

1. Cá nhân:

- Họ và tên: .................................................................................................................

- Trình độ học vấn: ……….

- Học hàm, học vị (nếu có): ..........................................................................................

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................

- Quốc tịch: …………………… Giới tính: Nam □     Nữ □

- Ngày, tháng, năm sinh:.......................................... Dân tộc: ………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có):...........................................................................................

- Địa chỉ nơi công tác:..................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:………………………….; ĐT:…………………………..; Email:.....................

2. Tập thể:

- Họ và tên của người đại diện nhóm tác giả:.................................................................

- Đơn vị công tác:........................................................................................................

- Địa chỉ cơ quan/đơn vị:..............................................................................................

- Điện thoại:.................................................................................................................

Email:..........................................................................................................................

- Địa chỉ nhà riêng:........................................................................................................

- Điện thoại: ................................... Di động……………………………………………………

Danh sách các đồng tác giả:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi công tác

Chức danh trong giải pháp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s:

 

 

Tôi/Chúng tôi xin được gửi sản phẩm tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017. Tôi/Chúng tôi xin cam đoan sản phẩm này là của tôi/chúng tôi sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong đơn này. Tôi/Chúng tôi sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

 

 

……………ngày ….. tháng …… năm 2017
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của đơn vị quản lý hoặc đơn vị đề cử sản phẩm tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo.

…………. ngày …… tháng …… năm 2017

Xác nhận sản phẩm này là của tác giả/nhóm tác giả ……………………………, đại diện cho phụ nữ ngành/tỉnh ……………………. tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017.

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo ngày 17/07/2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


978

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86