Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2928/LĐTBXH-BVCSTE năm 2014 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2928/LĐTBXH-BVCSTE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 12/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2928/LĐTBXH-BVCSTE
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ, đầu tư kinh phí cho xã, phường, thị trấn, nhất là các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, đặc biệt khó khăn tổ chức triển khai thực hiện quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí của Quyết định này. Kế hoạch gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  qua Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04.3747.5628) trước ngày 15 tháng 9 năm 2014; Định kỳ báo cáo tình hình  thực hiện Quyết định trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2928/LĐTBXH-BVCSTE năm 2014 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91