Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 292/SLĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Võ Xuân Nghĩa
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 292/SLĐTBXH-TBLS
V/v hướng dẫn chọn đối tượng và quy trình xét duyệt xây dựng NTN

Thành phố Cao Lãnh, ngày 15 tháng 5 năm 2007

 

Kính gởi: Ủy ban nhân dân huyện, Thị xã, thành phố.

Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn vận động đêm văn nghệ “ Uống nước nhớ nguồn “

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chọn đối tượng và quy trình xét duyệt xây dựng nhà tình nghĩa như sau:

I- Đối tượng chọn làm nhà tình nghĩa:

Đối tượng có công với cách mạng được xét hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công gồm:

1- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 ( Cán bộ lão thành cách mạng )

2- Người hoạt động cách mạng từ ngỳa 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 ( Cán bộ tiền khởi nghĩa )

3- Gia đình liệt sĩ

4- Bà mẹ Việt Nam anh hùng

5- Anh hùng lực lượng vũ trang

6- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

7- Bệnh binh

8- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

9- Người hoạt động kháng chiến, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

10- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

11- Người có công giúp đỡ cách mạng ( đang hưởng trợ cấp hàng tháng )

II- Quy trình xét duyệt:

1- Đối tượng: Phải có đơn xin hỗ trợ làm nhà.

2- Cấp xã, phường, thị trấn:

- Uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn phải thành lập Hội đồng chính sách gồm Đại diện Cấp uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể và mời Trưởng ban nhân dân ấp, khóm cùng tham gia tổ chức bình chọn đối tượng . Cuộc họp phải lập biên bản và lập danh sách ghi rõ cụ thể từng đối tượng có công được xét hỗ trợ nhà ở.

- Gởi biên bản và danh sách đề nghị về Huyện, Thị xã, Thành phố.

3- Cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH tiếp nhận danh sách xét hỗ trợ nhà ở và biên bản của các UBND xã, phường, thị trấn chuyển đến phối hợp với Uỷ ban MTTQVN huyện, thị xã, thành phố, thẩm định kiểm tra lại từng đối tượng có công và trình UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định.

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra quyết định cấp nhà tình nghĩa cho từng đối tượng có công ( Trong quyết định cần nêu rõ số tiền hỗ trợ ).

- Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH tham gia phối hợp với Uỷ ban MTTQVN huyện, thị xã, thành phố cùng UBND xã, phường nghiệm thu nhà tình nghĩa.

Trên đây là một số điểm hướng dẫn việc chọn đối tượng và quy trình xét duyệt làm nhà tình nghĩa, trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, khó khăn đề nghị Uỷ ban nhân dân huyệ, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Lao động – TB&XH đễ kịp thời hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND Tỉnh; ( B/c )
- UB MTTQVN Tỉnh; ( biết )
- Lưu: VP. P. TBLS&NCC

GIÁM ĐỐC
Võ Xuân Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 292/SLĐTBXH-TBLS ngày 15/05/2007 hướng dẫn chọn đối tượng và quy trình xét duyệt xây dựng nhà tình nghĩa do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!