Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2897/LĐTBXH-TL ngày 22/08/2003 của Bộ lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với tổng công ty thương mại Sài Gòn

Số hiệu: 2897/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 22/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2897/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Cty Thương mại Sài Gòn

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3256/UB-CNN ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, sai khi có ý kiến của Cục Tài chính  doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại công văn số 8036 TC/TCDN ngày 5 tháng 8 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiên lương theo doanh thu đối với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Là: 35,2 đồng/100 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 như sau:

- Tổng doanh thu: 8.056.830 triệu đồng;

- Nộp Ngân sách Nhà nước: Theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 96.675 triệu đồng.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch theo nguyên tắc:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt tư 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng Công ty.

 

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2897/LĐTBXH-TL ngày 22/08/2003 của Bộ lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với tổng công ty thương mại Sài Gòn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137