Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 289/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 289/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tnh Vĩnh Phúc

Phúc đáp công văn số 1135/UBND-VX2 ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị bố trí phần ngân sách Trung ương thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại văn bản thẩm định dự thảo Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mục 2.4, công văn số 1010/UBDT-CSDT ngày 20/9/2017, Ủy ban Dân tộc đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ động bố trí ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện Đề án như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6374/VPCP-KTTH ngày 20/6/2017 “về việc vốn thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Trong giai đoạn 2017-2020 do nguồn lực còn hạn chế, Ngân sách Trung ương chỉ bố trí một phần nhu cầu vốn cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; các địa phương tự cân đối được ngân sách sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg. Do đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ động bố trí ngân sách địa phương triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Dân tộc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Cng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 289/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.363
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98