Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2834/LĐTBXH-TL ngày 19/08/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Số hiệu: 2834/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2834/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cà phê Việt Nam

Trả lời công văn số 204/TCT-TCCB/CV ngày 28 tháng 5 năm 2002 của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7929 TC/TCDN ngày 01 tháng 08 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2002 và kế hoạch năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên của Tổng Công ty để giao mức tiền lương bảo đảm tiền lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 01/2003 của Chính phủ nhưng phải bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Tổng sản lượng cà phê nhân:                 42.000 tấn;

- Doanh thu:                                            500.000 triệu đồng

- Lợi nhuận:                                             không lỗ;

- Nộp ngân sách:                                     65.000 triệu đồng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có văn bản báo cáo Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2834/LĐTBXH-TL ngày 19/08/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70