Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2691/BTĐKT-VI về bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2009 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Số hiệu: 2691/BTĐKT-VI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 21/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2691/BTĐKT-VI
V/v bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2009

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Hội đồng Thi đua khen thưởng;
- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2009, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có văn bản số 1349/BTĐKT-VI, hướng dẫn tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, trong đó đưa nội dung thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ thực hiện Đề án 30 của Chính phủ (công văn số 2347/TTg-TCCV ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ). Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc bình xét thi đua năm 2009 và năm 2010. Phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 cùng cấp rà soát, không xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân không hoàn thành chỉ tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc kết quả rà soát thủ tục hành chính mang tính hình thức, kém chất lượng.

2. Không bình xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2009, năm 2010, đối với tập thể, cá nhân chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt Đề án 30 của Chính phủ.

Đối với các cụm, khối thi đua do Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức, không bình xét, suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho những bộ, ngành, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Đối với các đơn vị thực hiện tốt Đề án 30 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động khen thưởng và đề nghị cấp trên kịp thời khen thưởng.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chính phủ xem xét trước khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước năm 2009, năm 2010 cho tập thể, cá nhân được bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó CTN Nguyễn Thị Đoan (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ) các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ (phòng, ban) TĐKT các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương;
+ Các đồng chí lãnh đạo Ban;
+ Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, VI.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2691/BTĐKT-VI về bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2009 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.910
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92