Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 260/UBDT-HTQT phối hợp cung cấp đề án, dự án kêu gọi tài trợ cho vùng dân tộc và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 260/UBDT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 260/UBDT-HTQT
V/v phối hợp cung cấp các đề án, dự án kêu gọi tài trợ cho vùng dân tộc và miền núi

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về thực hiện chính sách dân tộc, những năm qua các tổ chức, các nhà tài trợ quốc tế đã có những đóng góp hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đã được các cấp, các ngành chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Để có căn cứ và cơ sở kêu gọi, tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét lựa chọn và cung cấp các dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã được phê duyệt trên địa bàn. Căn cứ vào đề án, dự án của các tỉnh, thành phố cung cấp, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, xây dựng phương án và kế hoạch vận động các tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đề án, dự án đề nghị gửi về Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc, 80 - Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội trước tháng 9 năm 2012 (bản mềm gửi về theo địa chỉ: htqt@cema.gov.vn sapaduc@yahoo.com).

Ủy ban Dân tộc mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/cáo);
- Các Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Các Vụ, Đơn vị thuộc UBDT (P/hợp cung cấp tài liệu và thực hiện);
- Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố (P/h và t/h);
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 260/UBDT-HTQT phối hợp cung cấp đề án, dự án kêu gọi tài trợ cho vùng dân tộc và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.630
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255