Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2593/BNN-TTr năm 2013 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2593/BNN-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 05/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2593/BNN-TTr
V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 1382/TTCP-TD&XLĐT ngày 24/6/2013 của Thanh tra Chính phủ "V/v nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1522/CT-BNN-TTr ngày 22/5/2012 của Bộ trưởng "Về triển khai thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo".

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các nghị định hướng dẫn thi hành) nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị, không để khiếu kiện vượt cấp lên Bộ và các cơ quan Trung ương.

2. Thanh tra Bộ:

Giao Thanh tra Bộ tăng cường kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tổng hợp công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo Bộ và Thanh tra Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hà Công Tuấn;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Ttra Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2593/BNN-TTr năm 2013 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246