Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2509/LĐTBXH-NCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/LĐTBXH-NCC
V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Hội: Cựu chiến binh Việt Nam, Chữ thập đỏ Việt Nam, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tng kết 05 năm (2013-2017) thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khen thưởng tổng kết Pháp lệnh như sau:

1. Đối tượng và số lượng

1.1. Đối tượng (chỉ xét đối với tập thể):

- Là đơn vị làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phi hợp trin khai thực hiện Pháp lệnh.

- Có sáng kiến, phương pháp, đề xuất và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong trin khai thực hiện đem lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện Pháp lệnh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết hiệu quả các ý kiến, đơn thư kiến nghị, đề nghị của tổ chức và công dân có liên quan đến chính sách người có công với cách mạng.

- Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả việc trin khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương, đơn vị đúng thời gian theo quy định.

1.2. Số lượng:

- Các Bộ: mỗi Bộ khen thưởng 01 tập thể.

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: mi tổ chức khen thưởng 01 tập thể.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khen thưởng 02 tập th.

2. Hình thức khen thưởng

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen đối với tập thcác đơn vị đề nghị khen thưởng.

3. Hồ sơ khen thưởng (số lượng 01 bộ) gồm:

- Công văn đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích (mẫu đính kèm).

4. Thi hạn gửi hồ khen thưởng:

- Hồ sơ gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công, số 37, Nguyễn Bnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

- Bản mềm điện tử soạn trên phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 gửi về địa chỉ mail: phongtttdncc@molisagov.vn

Thời gian trước ngày 05 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Lưu: VT
, Cục NCC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2509/LĐTBXH-NCC ngày 26/06/2018 về hướng dẫn khen thưởng tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.271
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251