Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 242/BVHTTDL-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đám tang công chức vẫn được rắc vàng mã

Ngày 22/1/2013 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn 242/BVHTTDL-TCCB để giải thích Nghị định 105/2012/NĐ-CP về việc tổ chức tang lễ của nhà nước.

Theo giải thích của Công văn, việc rắc vàng mã trong các đám tang nhà nước chỉ bị hạn chế và khuyến khích không thực hiện.

Giải thích này ngược hoàn toàn với quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định 105/2012/NĐ-CP về việc không rắc vàng mã trong các đám tang.

Cũng theo Công văn, người đến viếng vẫn có thể mang vòng hoa, lẵng hoa đến các lễ tang với tư cách cá nhân, thân nhân của người từ trần... (trừ tư cách đoàn viếng thăm).

Với trường hợp giải thích của Bộ và quy định của Chính phủ trái ngược nhau như thế này, các cơ quan, tổ chức phải thực hiện theo ai?

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 242/BVHTTDL-TCCB
V/v Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương các đoàn thể
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ công văn số 318/VPCP-TCCV ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ một số nội dung tại Nghị định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức điều chỉnh đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần.

2. Về quy định vòng hoa luân chuyển

Nghị định quy định tại 04 hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức “các đoàn đến viếng không mang vòng hoa chỉ mang băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị”. Ban Tổ chức lễ tang bố trí vòng hoa luân chuyển để đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước đến viếng. Các đối tượng khác như: cá nhân, thân nhân của người từ trần có thể dùng vòng hoa hoặc lẵng hoa, bó hoa viếng tại các lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Việc quy định vòng hoa luân chuyển tại các lễ tang phù hợp với chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, tránh phô trương đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước.

3. Về rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Việt Nam phát hành và ngoại tệ

- Trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã, nhằm mục đích chống lãng phí và không gây mất vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông;

- Không rắc các loại tiền do Ngân hàng Việt Nam phát hành và ngoại tệ, nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về Ngân hàng và tín dụng;

- Không đốt đồ mã (như: nhà, xe các loại, vật dụng sinh hoạt khác) tại nơi an táng vì không phù hợp với phong tục, tập quán trong lễ tang.

4. Tổ chức thực hiện

Các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao tổ chức thực hiện tại Điều 57 của Nghị định có trách nhiệm xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Bổ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, TP;
- Các: Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB, HTH (180).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22/01/2013 về tổ chức lễ tang cán bộ, công, viên chức do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.762

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!