Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2296/UBND-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Ngô Văn Ninh
Ngày ban hành: 19/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2296/UBND-NN
V/v đính chính Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối nông thôn mới;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020,

Do sơ suất trong khâu soạn thảo và ban hành Quyết định có sai sót, UBND tỉnh đính chính nội dung Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 như sau:

Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh đã ghi:

- Tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: Đạt ≥ 70% cứng hóa;

Nay điều chỉnh lại thành:

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Đạt ≥ 70 % cứng hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- VP điều ph
i NTM Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213