Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2255/BNN-PC năm 2013 góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ (2008-2012) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2255/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 08/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/BNN-PC
V/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ (2008-2012)

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật)

Trả lời Công văn số 5125/BTP-PBGDPL ngày 28/6/2013 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (2008 - 2012), sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo báo cáo tổng kết.

2. Tại phần tổ chức quán triệt Chương trình: đề nghị sửa lại Đề án 2 thành lập Ban Chỉ đạo, các Đề án 1, 3, 4 thành lập Ban Điều hành.

3. Cần đánh giá sâu hơn việc thực hiện các Đề án của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 để từ đó rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn các Đề án này trong giai đoạn 2013 - 2016.

4. Căn cứ các giải pháp được quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012, đề nghị bổ sung đánh giá về các nội dung:

- Quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu từ tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn và tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước.

Đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2255/BNN-PC năm 2013 góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ (2008-2012) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146