Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2207/UBND-VX về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2207/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2207/UBND-VX
Về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 2859/BYT-KCB ngày 12 tháng 5 năm 2009 về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2009. Thời gian từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2009,

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Y tế phối hợp với các sở-ngành liên quan, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, mít tinh, treo băng-rôn, khẩu hiệu vận động nhân dân không hút thuốc lá/thuốc lào nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo lồng ghép xây dựng Khu phố Văn hóa-Sức khỏe tại địa bàn dân cư không có người hút thuốc lá/thuốc lào; vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội không thuốc lá.

3. Giao Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp Sở Y tế tuyên truyền sâu rộng về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường trong cộng đồng./.

 

 

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ Y tế;
 - TTUB: CT, PCT/TT,VX;
 - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;
 - Các Sở - ngành thành phố;
 - Các Báo, Đài thành phố;
 - VPUB: CPVP;
 - Các Phòng CV;
 - Lưu:VT, (VX/P) H

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2207/UBND-VX về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.57