Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2202/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương chuyên viên cao cấp làm cơ sở giải quyết chế độ hưu trí

Số hiệu: 2202/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 10/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2202/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương chuyên viên cao cấp làm cơ sở giải quyết chế độ hưu trí

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1385/CV-TCNS-ĐT ngày 23/6/2003 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1.Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, việc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp đối với ông Bùi Xuân Cung, Giám đốc Công ty Liên doanh Barite TQ-DMC mà chưa có sự thoả thuận của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội là trái với quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi xem xét diễn biến tiền lương và quá trình công tác của ông Bùi Xuân Cung, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thoả thuận để Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam xếp hạn ngạch lương chuyên viên cao cấp, bậc 4/4, hệ số lương 5.44, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với ông Bùi Xuân Cung để làm căn cứ tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

2. Đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Công ty Liên doanh Barite TQ-DMC liên hệ với Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Bùi Xuân Cung./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2202/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương chuyên viên cao cấp làm cơ sở giải quyết chế độ hưu trí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status