Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc triển khai thực hiện cấp sổ lao động

Số hiệu: 2199/CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Tô
Ngày ban hành: 11/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2199/CSLĐVL
V/v triển khai thực hiện cấp sổ lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2199/CSLĐVL-CV NGÀY 11 THÁNG 06 NĂM 1994

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Để thực hiện Quyết định số 533/LĐTBXH-QĐ ngày 31-5-1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý sổ lao động, Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31-5-1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động; trong thời gian chuẩn bị cho tập huấn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, tiến hành một số việc sau đây:

1. Lập kế hoạch triển khai thực hiện cấp sổ lao động

1.1. Thành lập ban chỉ đạo (nếu đã có ban chỉ đạo thực hiện hợp đồng lao động thì không phải thành lập mới).

1.2. Giới thiệu các văn bản của Bộ và đưa tin trên báo, đài của địa phương.

1.3. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn của Sở (tập trung nói rõ: mục đích, yêu cầu, đối tượng nhất là thủ tục đăng ký cấp sổ và các bước thực hiện ở các doanh nghiệp).

Đối với các doanh nghiệp đã làm thí điểm cấp sổ lao động ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Bộ mà việc cấp sổ lao động đã hoàn thành thì không phải cấp lại. Trường hợp doanh nghiệp nào có nhu cầu đổi sổ thì đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục cấp sổ mới.

1.4. Để giúp cho việc triển khai cấp sổ lao động đạt kết quả tốt, các Sở cần chọn 1 vài doanh nghiệp để chỉ đạo điểm (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và lựa chọn cách triển khai cấp sổ lao động phù hợp với tình hình và điều kiện của từng địa phương.

1.5. Quy định thống nhất ký hiệu phân biệt đối với thành phần kinh tế và theo cấp quản lý.

Thí dụ:

- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương quản lý, ký hiệu:

TW

- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương quản lý, ký hiệu:

ĐF

- Doanh nghiệp thuộc tư nhân, ký hiệu:

TN

- Công ty trách nhiệm hữu hạn, ký hiệu:

TNHH

- Công ty cổ phần, ký hiệu:

CTCF

- Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ký hiệu:

ĐTNN

- Hợp tác xã có thuê lao động, ký hiệu:

HTX

- Khối hành chính sự nghiệp, ký hiệu:

HCSN

1.6. Bố trí đủ cán bộ và phương tiện làm việc như: sổ sách theo dõi, dấu nổi, máy dập số...

2. Về sổ lao động

Lãnh đạo Bộ đã có ý kiến để Vụ chính sách lao động và việc làm hoàn chỉnh và chuẩn bị cho in. Để chuẩn bị tài liệu cho tập huấn, Vụ chính sách lao động và việc làm đã soạn thảo cuốn sách "Hỏi đáp về sổ lao động" với một số nội dung; các văn bản pháp quy và hướng dẫn thực hiện cấp sổ lao động; hỏi đáp về sổ lao động; hỏi đáp về hợp đồng lao động (có sửa đổi).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cần gửi đăng ký nhu cầu: sổ lao động và hỏi đáp về sổ lao động về Vụ chính sách lao động về việc làm, số 2 Đinh Lễ, Hà Nội. Hoặc đăng ký theo Telex: 2.69520 trong thời gian từ này đến 30-6-1994.

 

 

Lê Văn Tô

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc triển khai thực hiện cấp sổ lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582
DMCA.com Protection Status