Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2167/MTTW-BTT tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học để công bố Sách vàng Sáng tạo 2016

Số hiệu: 2167/MTTW-BTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 31/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2167/MTTW-BTT
V/v tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyển chọn các công trình sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đạt giải trong 2 năm 2014, 2015 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016; để tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 27/5/2016 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT về Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam;

Để kịp thời phục vụ công tác tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016 đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, giới thiệu công trình sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đạt giải trong 2 năm 2014, 2015 gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016 như sau:

1- Đối tượng tuyển chọn:

Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ năm 2014 trở lại đây.

2- Số lượng tuyển chọn:

- Mỗi bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương giới thiệu không quá 3 công trình;

- Bộ Ngoại giao giới thiệu 2 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ của người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt giải thưởng trong 2 năm 2014, 2015.

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu: 1 công trình (Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương giới thiệu không quá 4 công trình; các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa mỗi địa phương giới thiệu không quá 2 công trình).

3- Hồ sơ đề nghị tuyển chọn:

3.1- Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 (theo mẫu) có ký tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (bản cứng và bản mềm);

Báo cáo tóm tắt dài không quá 4 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề trên 20mm, lề dưới 20mm, Paragragh: Khoảng cách khổ 4mm, cách dòng 18mm.

3.2- Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9mm x 12mm (bản cứng và bản mềm).

3.3- Ảnh sơ sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bản mềm).

3.4- Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng.

3.5- Công văn giới thiệu, đề nghị của bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4- Thời gian gửi: Chậm nhất ngày 25 tháng 6 năm 2016 (theo dấu bưu điện).

5- Địa chỉ gửi: Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Địa chỉ: 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm- Hà Nội.

- Bản mềm gửi qua Email: hgahtuan@gmail.com

((Mọi thông tin xin liên hệ đng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Phòng Tuyên truyền và dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo UBTW MTTQ Việt Nam; ĐT: 0903207589. Emai: hgahtuan@gmail.com.).

* Tài liệu gửi kèm theo Công văn này gồm:

- Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam;

- Quy định Tiêu chí, hồ sơ tuyển chọn Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016;

- Mẫu báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ được đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện để việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 đạt kết quả tốt./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Như kính gửi;
- Ban Thường trực UBTW MTTQVN;
- Ban CĐ, HĐ tuyển chọn, Ban TK BT;
- Các ban, đơn vị, Văn phòng UBTƯMTTQ VN;
- Lưu Văn thư.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
Trần Thanh Mẫn
Trưởng Ban Chỉ đạo tuyền chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2167/MTTW-BTT ngày 31/05/2016 về tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


807

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149